Dziecko w 18 tygodniu od poczęcia, fot: Lenart Nilsson, źródło: www
A Mother's Prayer (Hannah Song), sł. i wyk. Rachel Aldous, muz. John Mandeville


PRAWO DO ŻYCIA
Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby.
Art. 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka